Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
propisivati
Moda pokušava propisati što je trenutno u trendu.
prescrivere
La moda cerca di prescrivere ciò che è attualmente di tendenza.
dešifrovati
Komunikaciju je često lako dešifrovati.
decrittografare
La comunicazione è spesso facile da decrittografare.
propasti
Hemija eksperiment nažalost nije uspio.
fallire
L’esperimento chimico è purtroppo fallito.