Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
napredovati
Građevinski radovi su dosta napredovali.
پیشرفت کردن
کار ساختمان بسیار پیشرفت کرده است.
odabrati
Sjeme je ručno odabrano.
انتخاب کردن
بذرها با دست انتخاب می‌شوند.
grmjeti
Čuješ li kako grmi?
رعد زدن
شما صدای رعد را می‌شنوید؟