Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
zaraziti
Jabuka je zarazena štetočinama.
侵される
りんごの木は害虫に侵されています。
ismijavati
Dijete se ismijava.
あざける
子供はあざけられています。
registrirati
Prijavio sam se za dodatni obrazovni kurs.
登録する
私は更なる教育コースに登録しました。