Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
nagomilati se
Automobili se nagomilavaju u dugom redu.
acumular
Os carros estão se acumulando em uma longa fila.
prijaviti se
Jeste li se i vi prijavili za posao?
candidatar-se
Você também se candidatou ao emprego?
sići
Morao je nevoljko sići s bicikla na krivini.
desmontar
Ele teve que desmontar relutantemente de sua bicicleta na curva.