Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
masses de
Aquí hi ha masses d‘abelles.
অধিক
এখানে অধিক মৌমাছি রয়েছে।
altrament
Un paraigües és de colors, altrament tots són negres.
অন্যথায়
একটি চাতা রঙিন, অন্যথায় সবগুলি কালো।
per què
Per què és així el món?
কেন
কেন পৃথিবীটি এমন?