Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
justificar
Ell intenta justificar-se.
প্রতিষ্ঠা করা
সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।
esperar amb il·lusió
Els nens sempre esperen amb il·lusió la neu.
দেখা
শিশুরা সর্বদা তুষারের দিকে দেখে।
lliurar
El meu gos em va lliurar una colom.
বিতরণ করা
আমার কুকুর আমার কাছে একটি কবুতর বিতরণ করেছে।