Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
menys
Al final del mes, tinc menys diners.
פחות
בסוף החודש, יש לי פחות כסף.
al davant
Falta un botó al davant dels pantalons.
בחזית
כפתור חסר בחזית המכנסיים.
gratuïtament
L‘energia solar és gratuïta.
בחינם
אנרגיה סולרית היא בחינם.