Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
doblegar
En aquest exercici, has de doblegar el teu cos.
lhtkvpp
btrgyl hzh, ’elyk lhtkvpp.
internar
Fins i tot molts nens van ser internats.
lh’ebyr lm’etsr
apylv hrbh yldym hv’ebrv lm’etsr.
tallar
El cuiner talla els tomàquets.
lhtvk
hshp htk at h’egbnyvt.