Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
inacabat
el pont inacabat
לא מושלם
הגשר הלא מושלם
benestant
el conductor benestant
עשיר
הנהג העשיר
granulat
sal granulada
גס
מלח גס