© Siempreverde22 | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[አንድ]

1 [አንድ]
[jedna]number container
2
[ሁለት]

2 [ሁለት]
[dvě]number container
3
[ሶስት]

3 [ሶስት]
[tři]number container
4
[አራት]

4 [አራት]
[čtyři]number container
5
[አምስት]

5 [አምስት]
[pět]number container
6
[ስድስት]

6 [ስድስት]
[šest]number container
7
[ሰባት]

7 [ሰባት]
[sedm]number container
8
[ስምንት]

8 [ስምንት]
[osm]number container
9
[ዘጠኝ]

9 [ዘጠኝ]
[devět]number container
10
[አስር]

10 [አስር]
[deset]