© Ketkarmilind | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container

[एक]

[Ēka]
[jedna]number container

[दोन]

[Dōna]
[dvě]number container

[तीन]

[Tīna]
[tři]number container

[चार]

[Cāra]
[čtyři]number container

[पाच]

[Pāca]
[pět]number container

[सहा]

[Sahā]
[šest]number container

[सात]

[Sāta]
[sedm]number container

[आठ]

[āṭha]
[osm]number container

[नऊ]

[Na'ū]
[devět]number container
१०
[दहा]

[Dahā]
[deset]