Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
vypařit se
Pára se vypařuje.
fordampe
Dampen fordamper.
čurat
Opravdu potřebuji čurat!
tisse
Jeg må virkelig tisse!
přejít
Sloni přecházejí řeku.
krysse
Elefantene krysser elven.