Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
zastavit
Musel zastavit své šperky.
담보로 내다
그는 그의 보석을 담보로 내야 했다.
míchat
Míchá ovocný džus.
섞다
그녀는 과일 주스를 섞는다.
jet
Jedou co nejrychleji.
타다
그들은 최대한 빨리 탄다.