Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
žalovat
Žaluji vás za škodu!
起诉
我会因为损失起诉你!
namalovat
Namalovala si ruce.
绘画
她已经把她的手画了。
experimentovat
Děti smějí experimentovat na hodině chemie.
实验
孩子们可以在化学课上做实验。