Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
oblékat se
Vždy se obléká elegantně.
dress
He always dresses elegantly.
zvonit
Kdo zazvonil na zvonek?
ring
Who rang the doorbell?
naložit
Nákladní auto je naloženo pískem.
load up
The truck is being loaded with sand.