Hry

Počet obrázků : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobrazit oba jazyky

0

0

Zapamatujte si obrázky!
Co chybí?
opalovat se
Ráda se opaluje na jaře.
diellohem
Asaj i pëlqen të diellohet në pranverë.
být ohromen
Byla ohromena, když dostala zprávu.
çuditem
Ajo u çudit kur mori lajmin.
zachovávat
Tato kavárna zachovává dlouholetou tradici.
ruaj
Ky kafe ruaj një traditë të gjatë.