© Vitas - Fotolia | View Winter Palace in Saint Petersburg from Neva river.

NumratMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Shumica e gjuhëve kanë sisteme numrash, dhe këto mund të ndryshojnë mjaft. Lëvizni poshtë për të zbuluar dhe mësuar sisteme interesante numrash nga e gjithë bota.

Klikoni në një numër

number container
1
[один]

[odin]
[njё]number container
2
[два]

[dva]
[dy]number container
3
[три]

[tri]
[tre]number container
4
[четыре]

[chetyre]
[katёr]number container
5
[пять]

[pyatʹ]
[pesё]number container
6
[шесть]

[shestʹ]
[gjashtё]number container
7
[семь]

[semʹ]
[shtatё]number container
8
[восемь]

[vosemʹ]
[tetё]number container
9
[девять]

[devyatʹ]
[nёntё]number container
10
[десять]

[desyatʹ]
[dhjetё]