Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
harrueshëm
njeriu harrueshëm
забывчивый
забывчивый человек
i thatë
peizazhi i thatë
скудный
скудный пейзаж
i saktë
një mendim i saktë
правильный
правильная мысль