© Julialazarova | Dreamstime.com

NumratMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Shumica e gjuhëve kanë sisteme numrash, dhe këto mund të ndryshojnë mjaft. Lëvizni poshtë për të zbuluar dhe mësuar sisteme interesante numrash nga e gjithë bota.

Klikoni në një numër

number container
1
[едно]

[edno]
[njё]number container
2
[две]

[dve]
[dy]number container
3
[три]

[tri]
[tre]number container
4
[четири]

[chetiri]
[katёr]number container
5
[пет]

[pet]
[pesё]number container
6
[шест]

[shest]
[gjashtё]number container
7
[седем]

[sedem]
[shtatё]number container
8
[осем]

[osem]
[tetё]number container
9
[девет]

[devet]
[nёntё]number container
10
[десет]

[deset]
[dhjetё]