Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
gjithsesi
Gjithsesi, unë e gjej atë tërheqëse!
все равно
Мне все равно она нравится!
vetëm
Ka vetëm një burrë që po ulët në stol.
только
На скамейке сидит только один человек.
shumë kohë më parë
Këta njerëz janë vdekur shumë kohë më parë.
давно
Эти люди давно мертвы.