Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Kiến trúc   »  
Architektura

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

kiến trúc
kiến trúc
 
budova
budova
 
staveniště
staveniště
 
mái vòm
mái vòm
 
nhà thờ Hồi giáo
nhà thờ Hồi giáo
 
công trường xây dựng
công trường xây dựng
 
obelisk
obelisk
 
architektura
architektura
 
công trình kỷ niệm
công trình kỷ niệm
 
stavba
stavba
 
toà nhà
toà nhà
 
mešita
mešita
 
kupole
kupole
 
fotbalový stadion
fotbalový stadion
 
brána
brána
 
cổng
cổng
 
tháp đài tưởng niệm
tháp đài tưởng niệm
 
sân bóng đá
sân bóng đá
 
50l-card-blank
kiến trúc kiến trúc
50l-card-blank
budova budova
50l-card-blank
staveniště staveniště
50l-card-blank
mái vòm mái vòm
50l-card-blank
nhà thờ Hồi giáo nhà thờ Hồi giáo
50l-card-blank
công trường xây dựng công trường xây dựng
50l-card-blank
obelisk obelisk
50l-card-blank
architektura architektura
50l-card-blank
công trình kỷ niệm công trình kỷ niệm
50l-card-blank
stavba stavba
50l-card-blank
toà nhà toà nhà
50l-card-blank
mešita mešita
50l-card-blank
kupole kupole
50l-card-blank
fotbalový stadion fotbalový stadion
50l-card-blank
brána brána
50l-card-blank
cổng cổng
50l-card-blank
tháp đài tưởng niệm tháp đài tưởng niệm
50l-card-blank
sân bóng đá sân bóng đá