Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Thân thể   »  
Tělo

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

prst u nohy
prst u nohy
 
tóc
tóc
 
tetování
tetování
 
vousy
vousy
 
vlasy
vlasy
 
ngực (vú)
ngực (vú)
 
hình xăm
hình xăm
 
lưỡi
lưỡi
 
prsa
prsa
 
koleno
koleno
 
cánh tay
cánh tay
 
đầu
đầu
 
ruka
ruka
 
jazyk
jazyk
 
hlava
hlava
 
đầu gối
đầu gối
 
râu
râu
 
ngón chân cái
ngón chân cái
 
50l-card-blank
prst u nohy prst u nohy
50l-card-blank
tóc tóc
50l-card-blank
tetování tetování
50l-card-blank
vousy vousy
50l-card-blank
vlasy vlasy
50l-card-blank
ngực (vú) ngực (vú)
50l-card-blank
hình xăm hình xăm
50l-card-blank
lưỡi lưỡi
50l-card-blank
prsa prsa
50l-card-blank
koleno koleno
50l-card-blank
cánh tay cánh tay
50l-card-blank
đầu đầu
50l-card-blank
ruka ruka
50l-card-blank
jazyk jazyk
50l-card-blank
hlava hlava
50l-card-blank
đầu gối đầu gối
50l-card-blank
râu râu
50l-card-blank
ngón chân cái ngón chân cái