Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Cảm xúc   »  
Pocity

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

odmítnutí
odmítnutí
 
melancholie
melancholie
 
sự mệt mỏi
sự mệt mỏi
 
an ninh
an ninh
 
nỗi đau buồn
nỗi đau buồn
 
tình yêu
tình yêu
 
láska
láska
 
nỗi u sầu
nỗi u sầu
 
bezpečí
bezpečí
 
šok
šok
 
tình bạn
tình bạn
 
přátelství
přátelství
 
pochybnost
pochybnost
 
sự chối từ
sự chối từ
 
únava
únava
 
sự hoài nghi
sự hoài nghi
 
žal
žal
 
cú sốc
cú sốc
 
50l-card-blank
odmítnutí odmítnutí
50l-card-blank
melancholie melancholie
50l-card-blank
sự mệt mỏi sự mệt mỏi
50l-card-blank
an ninh an ninh
50l-card-blank
nỗi đau buồn nỗi đau buồn
50l-card-blank
tình yêu tình yêu
50l-card-blank
láska láska
50l-card-blank
nỗi u sầu nỗi u sầu
50l-card-blank
bezpečí bezpečí
50l-card-blank
šok šok
50l-card-blank
tình bạn tình bạn
50l-card-blank
přátelství přátelství
50l-card-blank
pochybnost pochybnost
50l-card-blank
sự chối từ sự chối từ
50l-card-blank
únava únava
50l-card-blank
sự hoài nghi sự hoài nghi
50l-card-blank
žal žal
50l-card-blank
cú sốc cú sốc