Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Đồ nội thất   »  
Nábytek

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

chỗ ngồi
chỗ ngồi
 
ghế đẩu
ghế đẩu
 
cái nôi
cái nôi
 
sedačka
sedačka
 
bàn phụ
bàn phụ
 
két sắt
két sắt
 
trezor
trezor
 
thảm chùi chân
thảm chùi chân
 
odpadkový koš
odpadkový koš
 
podložka
podložka
 
thùng chứa phế liệu
thùng chứa phế liệu
 
ventilátor
ventilátor
 
odkládací stolek
odkládací stolek
 
kolébka
kolébka
 
skříň
skříň
 
quạt máy
quạt máy
 
stolička
stolička
 
tủ đồ ăn
tủ đồ ăn
 
50l-card-blank
chỗ ngồi chỗ ngồi
50l-card-blank
ghế đẩu ghế đẩu
50l-card-blank
cái nôi cái nôi
50l-card-blank
sedačka sedačka
50l-card-blank
bàn phụ bàn phụ
50l-card-blank
két sắt két sắt
50l-card-blank
trezor trezor
50l-card-blank
thảm chùi chân thảm chùi chân
50l-card-blank
odpadkový koš odpadkový koš
50l-card-blank
podložka podložka
50l-card-blank
thùng chứa phế liệu thùng chứa phế liệu
50l-card-blank
ventilátor ventilátor
50l-card-blank
odkládací stolek odkládací stolek
50l-card-blank
kolébka kolébka
50l-card-blank
skříň skříň
50l-card-blank
quạt máy quạt máy
50l-card-blank
stolička stolička
50l-card-blank
tủ đồ ăn tủ đồ ăn