Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Thời tiết   »  
Počasí

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

přílivová vlna
přílivová vlna
 
trái đất
trái đất
 
cầu vồng
cầu vồng
 
mlha
mlha
 
bóng tối
bóng tối
 
duha
duha
 
sucho
sucho
 
dešťová kapka
dešťová kapka
 
hạn hán
hạn hán
 
sương mù
sương mù
 
triều cường do dông bão
triều cường do dông bão
 
zeměkoule
zeměkoule
 
tma
tma
 
hvězda
hvězda
 
ngôi sao
ngôi sao
 
giọt mưa
giọt mưa
 
sluneční paprsek
sluneční paprsek
 
tia nắng
tia nắng
 
50l-card-blank
přílivová vlna přílivová vlna
50l-card-blank
trái đất trái đất
50l-card-blank
cầu vồng cầu vồng
50l-card-blank
mlha mlha
50l-card-blank
bóng tối bóng tối
50l-card-blank
duha duha
50l-card-blank
sucho sucho
50l-card-blank
dešťová kapka dešťová kapka
50l-card-blank
hạn hán hạn hán
50l-card-blank
sương mù sương mù
50l-card-blank
triều cường do dông bão triều cường do dông bão
50l-card-blank
zeměkoule zeměkoule
50l-card-blank
tma tma
50l-card-blank
hvězda hvězda
50l-card-blank
ngôi sao ngôi sao
50l-card-blank
giọt mưa giọt mưa
50l-card-blank
sluneční paprsek sluneční paprsek
50l-card-blank
tia nắng tia nắng