Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Công cụ   »  
Nářadí

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

cái cào
cái cào
 
mạng (lưới)
mạng (lưới)
 
cái móc
cái móc
 
síť
síť
 
nam châm
nam châm
 
šroub
šroub
 
đinh vít
đinh vít
 
hoblík
hoblík
 
drát
drát
 
magnet
magnet
 
dây kim loại
dây kim loại
 
sự sửa chữa
sự sửa chữa
 
hák
hák
 
cái bào (xén)
cái bào (xén)
 
svěrák
svěrák
 
hrábě
hrábě
 
cái ê tô (mỏ cặp)
cái ê tô (mỏ cặp)
 
oprava
oprava
 
50l-card-blank
cái cào cái cào
50l-card-blank
mạng (lưới) mạng (lưới)
50l-card-blank
cái móc cái móc
50l-card-blank
síť síť
50l-card-blank
nam châm nam châm
50l-card-blank
šroub šroub
50l-card-blank
đinh vít đinh vít
50l-card-blank
hoblík hoblík
50l-card-blank
drát drát
50l-card-blank
magnet magnet
50l-card-blank
dây kim loại dây kim loại
50l-card-blank
sự sửa chữa sự sửa chữa
50l-card-blank
hák hák
50l-card-blank
cái bào (xén) cái bào (xén)
50l-card-blank
svěrák svěrák
50l-card-blank
hrábě hrábě
50l-card-blank
cái ê tô (mỏ cặp) cái ê tô (mỏ cặp)
50l-card-blank
oprava oprava