Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

vorbitor
vorbitor
 
Hinduism
Hinduism
 
pungă de cumpărături
pungă de cumpărături
 
parents
parents
 
Brussels sprout
Brussels sprout
 
varză de Bruxelles
varză de Bruxelles
 
părinţi
părinţi
 
German shepherd
German shepherd
 
smochină
smochină
 
brother
brother
 
față
față
 
speaker
speaker
 
fig
fig
 
hinduism
hinduism
 
frate
frate
 
face
face
 
shopping bag
shopping bag
 
ciobanesc german
ciobanesc german
 
50l-card-blank
vorbitor vorbitor
50l-card-blank
Hinduism Hinduism
50l-card-blank
pungă de cumpărături pungă de cumpărături
50l-card-blank
parents parents
50l-card-blank
Brussels sprout Brussels sprout
50l-card-blank
varză de Bruxelles varză de Bruxelles
50l-card-blank
părinţi părinţi
50l-card-blank
German shepherd German shepherd
50l-card-blank
smochină smochină
50l-card-blank
brother brother
50l-card-blank
față față
50l-card-blank
speaker speaker
50l-card-blank
fig fig
50l-card-blank
hinduism hinduism
50l-card-blank
frate frate
50l-card-blank
face face
50l-card-blank
shopping bag shopping bag
50l-card-blank
ciobanesc german ciobanesc german