Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Học cách phát âm

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

epuizare
epuizare
 
imaginea
imaginea
 
plictiseală
plictiseală
 
pompa de aer
pompa de aer
 
bàn chải giày
bàn chải giày
 
cái kìm
cái kìm
 
nỗi buồn chán
nỗi buồn chán
 
parcare
parcare
 
parapantă
parapantă
 
môn dù lượn
môn dù lượn
 
bãi đậu xe
bãi đậu xe
 
thuốc lá
thuốc lá
 
bơm không khí
bơm không khí
 
tranh ảnh
tranh ảnh
 
cleşte
cleşte
 
ţigaretă
ţigaretă
 
sự kiệt sức
sự kiệt sức
 
perie de pantofi
perie de pantofi
 
50l-card-blank
epuizare epuizare
50l-card-blank
imaginea imaginea
50l-card-blank
plictiseală plictiseală
50l-card-blank
pompa de aer pompa de aer
50l-card-blank
bàn chải giày bàn chải giày
50l-card-blank
cái kìm cái kìm
50l-card-blank
nỗi buồn chán nỗi buồn chán
50l-card-blank
parcare parcare
50l-card-blank
parapantă parapantă
50l-card-blank
môn dù lượn môn dù lượn
50l-card-blank
bãi đậu xe bãi đậu xe
50l-card-blank
thuốc lá thuốc lá
50l-card-blank
bơm không khí bơm không khí
50l-card-blank
tranh ảnh tranh ảnh
50l-card-blank
cleşte cleşte
50l-card-blank
ţigaretă ţigaretă
50l-card-blank
sự kiệt sức sự kiệt sức
50l-card-blank
perie de pantofi perie de pantofi