Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Thực vật   »  
Plante

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

bó hoa
bó hoa
 
seminţe
seminţe
 
cereale
cereale
 
hoa
hoa
 
floare
floare
 
bông hoa
bông hoa
 
grâu
grâu
 
hạt giống
hạt giống
 
laleaua
laleaua
 
cây cỏ ba lá
cây cỏ ba lá
 
ngũ cốc
ngũ cốc
 
bambus
bambus
 
lúa mì
lúa mì
 
floare
floare
 
cây tre
cây tre
 
hoa tuy-líp
hoa tuy-líp
 
buchet de flori
buchet de flori
 
trifoi
trifoi
 
50l-card-blank
bó hoa bó hoa
50l-card-blank
seminţe seminţe
50l-card-blank
cereale cereale
50l-card-blank
hoa hoa
50l-card-blank
floare floare
50l-card-blank
bông hoa bông hoa
50l-card-blank
grâu grâu
50l-card-blank
hạt giống hạt giống
50l-card-blank
laleaua laleaua
50l-card-blank
cây cỏ ba lá cây cỏ ba lá
50l-card-blank
ngũ cốc ngũ cốc
50l-card-blank
bambus bambus
50l-card-blank
lúa mì lúa mì
50l-card-blank
floare floare
50l-card-blank
cây tre cây tre
50l-card-blank
hoa tuy-líp hoa tuy-líp
50l-card-blank
buchet de flori buchet de flori
50l-card-blank
trifoi trifoi