Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Đồ nội thất   »  
Mobilier

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

xe cũi đẩy
xe cũi đẩy
 
cortină
cortină
 
két sắt
két sắt
 
siguranţă
siguranţă
 
raft
raft
 
fotoliu
fotoliu
 
pat
pat
 
rèm che
rèm che
 
scaun
scaun
 
ghế bành
ghế bành
 
ventilator
ventilator
 
quạt máy
quạt máy
 
màn che
màn che
 
giường
giường
 
giá sách
giá sách
 
cortină
cortină
 
ţarc
ţarc
 
ghế đẩu
ghế đẩu
 
50l-card-blank
xe cũi đẩy xe cũi đẩy
50l-card-blank
cortină cortină
50l-card-blank
két sắt két sắt
50l-card-blank
siguranţă siguranţă
50l-card-blank
raft raft
50l-card-blank
fotoliu fotoliu
50l-card-blank
pat pat
50l-card-blank
rèm che rèm che
50l-card-blank
scaun scaun
50l-card-blank
ghế bành ghế bành
50l-card-blank
ventilator ventilator
50l-card-blank
quạt máy quạt máy
50l-card-blank
màn che màn che
50l-card-blank
giường giường
50l-card-blank
giá sách giá sách
50l-card-blank
cortină cortină
50l-card-blank
ţarc ţarc
50l-card-blank
ghế đẩu ghế đẩu