Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Giải trí (lúc nhàn rỗi)   »  
Timp liber

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

bowling
bowling
 
hội chợ
hội chợ
 
trò chơi golf
trò chơi golf
 
jucărie
jucărie
 
carte cu imagini
carte cu imagini
 
golf
golf
 
sách truyện tranh
sách truyện tranh
 
bể bơi
bể bơi
 
roata Ferris
roata Ferris
 
trò chơi bô-ling
trò chơi bô-ling
 
trò chơi bingo
trò chơi bingo
 
toa cáp treo
toa cáp treo
 
telecabină
telecabină
 
vòng đu quay
vòng đu quay
 
piscină
piscină
 
đồ chơi
đồ chơi
 
târg
târg
 
bingo
bingo
 
50l-card-blank
bowling bowling
50l-card-blank
hội chợ hội chợ
50l-card-blank
trò chơi golf trò chơi golf
50l-card-blank
jucărie jucărie
50l-card-blank
carte cu imagini carte cu imagini
50l-card-blank
golf golf
50l-card-blank
sách truyện tranh sách truyện tranh
50l-card-blank
bể bơi bể bơi
50l-card-blank
roata Ferris roata Ferris
50l-card-blank
trò chơi bô-ling trò chơi bô-ling
50l-card-blank
trò chơi bingo trò chơi bingo
50l-card-blank
toa cáp treo toa cáp treo
50l-card-blank
telecabină telecabină
50l-card-blank
vòng đu quay vòng đu quay
50l-card-blank
piscină piscină
50l-card-blank
đồ chơi đồ chơi
50l-card-blank
târg târg
50l-card-blank
bingo bingo