Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Cảm xúc   »  
Sentimente

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

depresie
depresie
 
furie
furie
 
mối quan tâm
mối quan tâm
 
luptă
luptă
 
sự hoài nghi
sự hoài nghi
 
disperare
disperare
 
cuộc cãi lộn (đánh lộn, tranh đấu)
cuộc cãi lộn (đánh lộn, tranh đấu)
 
nỗi tuyệt vọng
nỗi tuyệt vọng
 
niềm vui thú
niềm vui thú
 
an ninh
an ninh
 
securitate
securitate
 
distracţie
distracţie
 
trầm cảm
trầm cảm
 
dezamăgirea
dezamăgirea
 
interes
interes
 
îndoială
îndoială
 
cơn giận dữ
cơn giận dữ
 
sự thất vọng
sự thất vọng
 
50l-card-blank
depresie depresie
50l-card-blank
furie furie
50l-card-blank
mối quan tâm mối quan tâm
50l-card-blank
luptă luptă
50l-card-blank
sự hoài nghi sự hoài nghi
50l-card-blank
disperare disperare
50l-card-blank
cuộc cãi lộn (đánh lộn, tranh đấu) cuộc cãi lộn (đánh lộn, tranh đấu)
50l-card-blank
nỗi tuyệt vọng nỗi tuyệt vọng
50l-card-blank
niềm vui thú niềm vui thú
50l-card-blank
an ninh an ninh
50l-card-blank
securitate securitate
50l-card-blank
distracţie distracţie
50l-card-blank
trầm cảm trầm cảm
50l-card-blank
dezamăgirea dezamăgirea
50l-card-blank
interes interes
50l-card-blank
îndoială îndoială
50l-card-blank
cơn giận dữ cơn giận dữ
50l-card-blank
sự thất vọng sự thất vọng