Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Đồ uống   »  
Băuturi

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

rượu sâm banh
rượu sâm banh
 
rượu
rượu
 
pai
pai
 
cái ống hút
cái ống hút
 
cốc vại
cốc vại
 
nước cam
nước cam
 
lapte
lapte
 
bình nhiệt
bình nhiệt
 
suc de portocale
suc de portocale
 
cană
cană
 
vin
vin
 
nắp chai
nắp chai
 
sữa
sữa
 
rượu cốc tai
rượu cốc tai
 
cocktail
cocktail
 
șapcă
șapcă
 
termos
termos
 
şampanie
şampanie
 
50l-card-blank
rượu sâm banh rượu sâm banh
50l-card-blank
rượu rượu
50l-card-blank
pai pai
50l-card-blank
cái ống hút cái ống hút
50l-card-blank
cốc vại cốc vại
50l-card-blank
nước cam nước cam
50l-card-blank
lapte lapte
50l-card-blank
bình nhiệt bình nhiệt
50l-card-blank
suc de portocale suc de portocale
50l-card-blank
cană cană
50l-card-blank
vin vin
50l-card-blank
nắp chai nắp chai
50l-card-blank
sữa sữa
50l-card-blank
rượu cốc tai rượu cốc tai
50l-card-blank
cocktail cocktail
50l-card-blank
șapcă șapcă
50l-card-blank
termos termos
50l-card-blank
şampanie şampanie