Trò chơi

Số lượng hình ảnh : 2 Số lượng tùy chọn : 3 Thời gian tính bằng giây : 6 Ngôn ngữ được hiển thị : Hiển thị cả hai ngôn ngữ

0

0

Ghi nhớ những hình ảnh!
Cái gì còn thiếu?
thay thế
Lốp bị hỏng được thay thế bằng một cái mới.
înlocui
Anvelopa ruptă este înlocuită cu una nouă.
hối tiếc
Anh ấy hối tiếc về bạn gái không hạnh phúc của mình.
regreta
El regretă prietena sa nefericită.
thức tỉnh
Thiên nhiên được đánh thức cho một cuộc sống mới vào mùa xuân.
trezi
Natura se trezește la o viață nouă primăvara.