Trò chơi Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Căn hộ   »  
Apartament

Hãy thử ’Trò chơi ghi nhớ’của chúng tôi để rèn luyện trí nhớ của bạn đồng thời củng cố vốn từ vựng của bạn bằng một ngôn ngữ mới. Chỉ cần nhấp vào một thẻ để lật nó lên, sau đó cố gắng tìm cặp phù hợp của nó từ các thẻ còn lại trong ít lần thử nhất có thể.

0

0

Memo Game

ngói lợp
ngói lợp
 
ușă
ușă
 
contor
contor
 
încălzire
încălzire
 
aer condiţionat
aer condiţionat
 
jaluzea
jaluzea
 
vết nứt
vết nứt
 
điều hòa không khí
điều hòa không khí
 
tầng hầm
tầng hầm
 
studiu
studiu
 
crăpătură
crăpătură
 
quầy
quầy
 
țiglă de acoperiș
țiglă de acoperiș
 
subsol
subsol
 
cửa đi
cửa đi
 
phòng học/làm việc
phòng học/làm việc
 
mành che
mành che
 
sưởi ấm
sưởi ấm
 
50l-card-blank
ngói lợp ngói lợp
50l-card-blank
ușă ușă
50l-card-blank
contor contor
50l-card-blank
încălzire încălzire
50l-card-blank
aer condiţionat aer condiţionat
50l-card-blank
jaluzea jaluzea
50l-card-blank
vết nứt vết nứt
50l-card-blank
điều hòa không khí điều hòa không khí
50l-card-blank
tầng hầm tầng hầm
50l-card-blank
studiu studiu
50l-card-blank
crăpătură crăpătură
50l-card-blank
quầy quầy
50l-card-blank
țiglă de acoperiș țiglă de acoperiș
50l-card-blank
subsol subsol
50l-card-blank
cửa đi cửa đi
50l-card-blank
phòng học/làm việc phòng học/làm việc
50l-card-blank
mành che mành che
50l-card-blank
sưởi ấm sưởi ấm