© Foodio | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[하나]

[hana]
[jedna]number container
2
[둘]

[dul]
[dvě]number container
3
[셋]

[ses]
[tři]number container
4
[넷]

[nes]
[čtyři]number container
5
[다섯]

[daseos]
[pět]number container
6
[여섯]

[yeoseos]
[šest]number container
7
[일곱]

[ilgob]
[sedm]number container
8
[여덟]

[yeodeolb]
[osm]number container
9
[아홉]

[ahob]
[devět]number container
10
[열]

[yeol]
[deset]