Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
shuaj
Zjarrfikësit shuajnë zjarrin.
uhasit
Hasiči hasí oheň.
ankoj
Shumë ankojnë për çmimet e larta të gazit.
stěžovat si
Mnozí si stěžují na vysoké ceny benzínu.
dëshpëroj
Ai kërkoi me dëshpërim ndihmë.
zoufat
zoufale prosil o pomoc.