ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1[一]

[Yī]
[jedna]number container
2[二]

[Èr]
[dvě]number container
3[三]

[Sān]
[tři]number container
4[四]

[Sì]
[čtyři]number container
5[五]

[Wǔ]
[pět]number container
6[六]

[Liù]
[šest]number container
7[七]

[Qī]
[sedm]number container
8[八]

[bā]
[osm]number container
9[九]

[Jiǔ]
[devět]number container
10[十]

[Shí]
[deset]