© Larmaa | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[unu]

[jedna]



number container
2
[du]

[dvě]



number container
3
[tri]

[tři]



number container
4
[kvar]

[čtyři]



number container
5
[kvin]

[pět]



number container
6
[ses]

[šest]



number container
7
[sep]

[sedm]



number container
8
[ok]

[osm]



number container
9
[naŭ]

[devět]



number container
10
[dek]

[deset]