© Nace Popov - Fotolia | the klimbing resort matka
© Nace Popov - Fotolia | the klimbing resort matka

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[еден]

[eden]
[jedna]number container
2
[два]

[dva]
[dvě]number container
3
[три]

[tri]
[tři]number container
4
[четири]

[chyetiri]
[čtyři]number container
5
[пет]

[pyet]
[pět]number container
6
[шест]

[shyest]
[šest]number container
7
[седум]

[syedoom]
[sedm]number container
8
[осум]

[osoom]
[osm]number container
9
[девет]

[dyevyet]
[devět]number container
10
[десет]

[dyesyet]
[deset]