© Olko1975 | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[один]

[odyn]
[jedna]number container
2
[два]

[dva]
[dvě]number container
3
[три]

[try]
[tři]number container
4
[чотири]

[chotyry]
[čtyři]number container
5
[п’ять]

[pʺyatʹ]
[pět]number container
6
[шість]

[shistʹ]
[šest]number container
7
[сім]

[sim]
[sedm]number container
8
[вісім]

[visim]
[osm]number container
9
[дев’ять]

[devʺyatʹ]
[devět]number container
10
[десять]

[desyatʹ]
[deset]