© Sebastian Walter - Fotolia | Tafelberg über Kapstadt

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
1
[een]

[jedna]number container
2
[twee]

[dvě]number container
3
[drie]

[tři]number container
4
[vier]

[čtyři]number container
5
[vyf]

[pět]number container
6
[ses]

[šest]number container
7
[sewe]

[sedm]number container
8
[agt]

[osm]number container
9
[nege]

[devět]number container
10
[tien]

[deset]