© Ple2503 | Dreamstime.com

ČíslaMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Většina jazyků má číselné systémy a ty se mohou značně lišit. Přejděte dolů a objevte a naučte se zajímavé číselné soustavy z celého světa.

Klikněte na číslo

number container
‫1
[یک]‬

[yek]
[jedna]number container
‫2
[دو]‬

[do]
[dvě]number container
‫3
[سه]‬

[se]
[tři]number container
‫4
[چهار]‬

[châ-har]
[čtyři]number container
‫5
[پنج]‬

[panj]
[pět]number container
‫6
[شش]‬

[shesh]
[šest]number container
‫7
[هفت]‬

[haft]
[sedm]number container
‫8
[هشت]‬

[hasht]
[osm]number container
‫9
[نه]‬

[noh]
[devět]number container
‫10
[ده]‬

[dah]
[deset]