Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
сместити
Одморници су били смештени у кући покрај мора.
unterbringen
Die Urlauber waren in einem Haus am Meer untergebracht.
одобрити
Мораш ми одобрити више новца за домаћинство.
zugestehen
Du musst mir mehr Haushaltsgeld zugestehen.
рећи
Она ми је рекла тајну.
erzählen
Sie hat mir ein Geheimnis erzählt.