Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
зевати
Жена зева.
bâiller
La femme bâille.
опоравити
Жртве лавине треба брзо опоравити.
récupérer
Il faut rapidement récupérer les victimes de l’avalanche.
присилити
Он присиљава возача да отвори врата.
forcer
Il force le conducteur à ouvrir la porte.