Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
извести
Он не може извести свој посао.
수행하다
그는 그의 일을 수행할 수 없다.
ужинати
Деца воле да ужинају слаткише.
간식을 먹다
아이들은 간식으로 달콤한 것을 좋아한다.
прећи
Трошкови прелазе наш буџет.
초과하다
비용이 우리의 예산을 초과했다.