Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
паркирати
Аутомобили су паркирани у подземној гараžи.
aparcar
Els cotxes estan aparcat al pàrquing subterrani.
ширити
Бактерије се шире физичким контактом.
estendre
Els gèrmens es propaguen a través del contacte físic.
запалити
Он је запалио шибицу.
cremar
Ell va cremar una cerilla.