Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
oslabiti
Umor ga oslabljuje na poslu.
Durbala karā
klānti tākē kājē durbala karē.
vaspitavati
Roditelji vaspitavaju svoju decu.
Tōlā
mātā-pitā tādēra santānakē tōlē.
aukcionirati
Kuća se aukcionira.
Nilāma karā
bāṛiṭi nilāma karā hacchē.