Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
жалити
Жали се на своју несрећну девојку.
litovat
Lituje svou nešťastnou přítelkyni.
отворити
Можеш ли отворити ову конзерву за мене?
otevřít
Můžete mi prosím otevřít tuhle konzervu?
изаћи
Она излази из аута.
vystoupit
Vystoupí z auta.