Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
ржати
Коњ ржи.
rjoveti
Konj rjove.
документовати
Његов живот је документован у овим писмима.
dokumentirati
Njegovo življenje je dokumentirano v teh pismih.
понижавати
Мој шеф ме стално понижава.
poniževati
Moj šef me nenehno ponižuje.