Игре

Број слика : 2 Број опција : 3 Време у секундама : 6 Приказани језици : Прикажи оба језика

0

0

Запамтите слике!
Шта недостаје?
признати
Публика признаје њену изведбу.
αναγνωρίζω
Το κοινό αναγνωρίζει την εμφάνισή της.
сазвати
Он сазвива запосленог.
καλώ
Καλεί έναν υπάλληλο.
смањити
Дефинитивно морам смањити трошкове грејања.
μειώνω
Σίγουρα χρειάζεται να μειώσω τα έξοδα θέρμανσης μου.